​Technická inspekce nemovitosti, audit nemovitosti

Jednatel naši RK Miroslav Bárta úspěšně složil zkoušky a stal se certifikovaným inspektorem nemovitostí a zpracovatelem energetických průkazů (PENB). Tím jsme opět rozšířili naše služby pro vás. U nás máte vše na jednom místě.

Výhody pro prodávajícího

Vzhledem k Novému občanskému zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014, je třeba na technickou inspekci (TI) pohlížet jako na nástroj ochrany prodávajícího, který se rozhodne prodat svůj byt či dům. Kupující má totiž možnost 5 let reklamovat skryté vady nemovitosti a požadovat poměrnou část svých finančních prostředků zpět, nebo odokonce zcela anulovat koupi. Samotná inspekce nemovitosti a technická zpráva však významným způsobem omezuje tyto reklamace a prodávajícího chrání před těmito právními problémy z hlediska zamlčeného či neuvedeného skutečného stavu nemovitosti.

Z vlastní praxe vím, že reklamací skrytých vad přibývá. Cca ve 35% prodaných nemovitostí naší RK kupující zkoušejí uplatnit reklamaci skryté vady. Dokonce již existují i firmy, které se na vymáhaní skrytých vad specializují. Cíleně oslovují kupce a za podíl na "vyreklamované" částce, začíná šňůra problémů. TI dokáže tyto potíže značně eliminovat.

Inspekce nemovitosti klienty významným způsobem chrání při prodeji jejich nemovitosti. Inspekce nepopisuje vady jako výraz špatného či významně špatného stavu, pouze vede o vadě konkrétní záznam, který byl tímto dokumentem sepsán stav všech konstrukcí a tím pádem dává budoucímu kupujícímu aktuální stav nemovitosti bez úmyslu cokoliv zamlčovat, což je v souladu s NOZ, a kupující se posléze proti tomuto již nemůže významným způsobem ohrazovat, že nebyl se stavem nemovitosti obeznámen před uzavřením kupní smlouvy. Konstrukce, které nemají žádné vady, jsou taktéž součástí popisu inspekce jako stav nemovitosti zachycující k dané době stav všech konstrukcí a vybavení.

Výhody pro kupujícího

Jednoduše řečeno, nekupujete zajíce v pytli. Máte jasnou představu o technickém stavu kupované nemovitosti a o případných nutných opravách. Pokud přebíráte novostavbu bytu nebo domu, určitě je vhodné si přizvat inspektora, který odhalí případné vady. V neposlední řadě je TI vhodná při plánované rekonstrukci, zateplení objektu nebo třeba získání doce Nová zelená úsporám.

Jaké informace a výsledky inspekce poskytuje?

Inspekce probíhá za přítomnosti stavebního inspektora s praxí v oblasti staveb a jejich výstavby. Stavební inspektor navštíví osobně nemovitost a na místě dojde k průzkumu 40 bodů veškerých konstrukčních a technologických vybavení nemovitosti, které se stanou podkladem k následnému zpracování technické zprávy s autorizací ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). Součástí popisu nemovitosti formou technické zprávy je bohatá fotodokumentace zachycující stav nemovitosti v daném čase a v detailech, které jsou důležité pro popis jejího stavu. Dále jsou zde okopírovány revizní zprávy od technologií na vytápění, komínů a případně dalších technologií podléhajících revizím, dále podrobné zhodnocení kvality nemovitosti z hlediska konstrukcí, rozvodů, vlhkosti, izolací, střechy, oken atd.

Inspekce se také používá při přípravě dotací k programu Nová zelená úsporám, kdy je součástí inspekce i zaměření nemovitosti a kontrola obálky budovy k stanovení tepelné ztráty výpočtem prostřednictvím průkazu energetické náročnosti budovy neboli energetickým průkazem.

Typy technické inspekce

1. Neinvazivní metoda - vizuální posouzení nemovitosti s detailním popisem stavu a obsáhlou fotodokumetací.

2. Invazivní metoda - nad rámec neinvazivní metody, se provádějí sondy, je použitá termokamera pro odhalení tepelných mostů apod.

Cena inspekce nemovitostí?

Cena se stanovuje individuálně podle velikosti nemovitosti či typu nemovitosti. Jelikož se jedná o komplexní a odbornou práci, nelze vždy vycházet podle ceníku, a to i proto, aby klientovi byla nabídnuta cena odpovídající jeho potřebám.

Orientační ceny jsou u rodinného domu v rozsahu 6.000 Kč - 12.000 Kč, pro bytový dům od 12.000 Kč a u komerčních nemovitostí od 18.000 Kč.

Chcete prodat svou nemovitost a vyhnout se dalším nepříjemnostem, které Vám může způsobit ochranná lhůta po dobu 5 let dle NOZ? Kontaktujte mě a zjistěte podrobnosti o zpracování TI. Realizuji tuto odbornou činnost po celé ČR.

*
*
*
*
fullname:
E-BOOK prodej nemovitosti
Nezávazná konzultace