Etický kodex

  • Budeme s Vámi jednat vždy čestným způsobem
  • Ručíme Vám za svoje profesionální nasazení
  • Nebudeme Vám nikdy lhát
  • Informace, které nám sdělíte, si necháme pro sebe jako důvěrné
  • Neuslyšíte od nás pomlouvání konkurence
  • Neuzavřeme obchod, který by mohl poškodit některou ze stran
  • Na prodeji Vaší nemovitosti budeme spolupracovat s jinými makléři, a to ve Váš prospěch
  • Jsme lidé a jako lidé se k Vám budeme vždy chovat
  • Pokud se Vám nebude něco líbit, budeme to s Vámi řešit
  • Na nás se můžete obrátit se vším, vždy jsme tady pro Vás
777 777 777